DALEJ

INDYWIDUALNE SESJE ROZWOJOWE

 

Każdą organizację tworzą ludzie.
 
Jeśli zadbasz o swoich pracowników, oni zatroszczą się o klientów i Twoją firmę

Business Partner

y  o  u

future

4

Wyróżnikiem coachingu jest jego niekwestionowana skuteczność. Wynika ona z wewnętrznej potrzeby zmiany, gdyż osoba która chce skorzystać z coachingu posiada już "jakąś" wewnętrzną motywację.

 

Wychodzimy z założenia, że korzystając z sesji coachingowych uczestnik (Klient) chce osiągnąć możliwie najwyższą efektywność.

 

Używamy najlepszych narzędzi jakie są dostępne, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Stawiamy na coś jeszcze, na przyswojenie wiedzy i jej praktyczne zastosowanie.

W przygotowywaniu naszych spotkań - sesji coachingowych kierujemy się trójkątem (piramidą) Dale'a, czyli piramidą przyswajania wiedzy.

 

Nasze sesje coachingowe to "uczenie przez działanie".

 

Poniżej trochę statystyk i badań prowadzonych dla dużych orgnaizaji w obszarze coachingu.

W 2009 roku kilka znanych firm przeprowadziło badania na temat efektywności coachingu w 64 krajach na ok. 2165 osobach które miały styczność z choachingiem. Zebrane podstawowe dane możesz zobaczyć poniżej.

84% - lepsza wydajność osobista i realizacja celów

69% - wzmocnienie zaangażowania we własny rozówj

31% - korekta zachowań

35% - wzmocnienie relacji

37% - lepsze rozumienie celów

38% - wzmocnienie umiejętności

39% - ułatwienie zmian

42% - rozwój samoświadomości

52% - wzmocnienie poczucia odpowiedzialności

57% - wzrost długotrwałej motywacji

58% - rozwiązanie sytuacji zawodowych

60% - otwartość na rozwój osobisty i uczenie się

69% - realny wzrost wydajności organziacji

79% - pełne wykorzystanie własnego potencjału

80% - poprawa pewności siebie

72% - poprawa kompetencji komunikacyjnych

51% - wzrost efektywności pracy zespołowej

57% - efektywniejsze wykorzystanie czasu

61% - sprawniejsze zarządzanie firmą

61% - lepsza organizacja dnia codziennego

62% - poprawa rozwoju kariery zawodowej

62% - odkrycie nowych możliwości zawodowych

63% - polepszenie zdrowia i lepszego samopoczucia

67% - uzyskanie równowagi życia osobistego z zawodowym

70% - zwiększenie wydajności w pracy

71% - poprawa kompetencji interpersonalnych

73% - poprawa relacji w związku

DŁUGOTRWAŁA POPRAWA DZIĘKI COACHINGOWI

DŁUGOTRWAŁA POPRAWA DZIĘKI COACHINGOWI


96%

osób chce wyraża chęć ponownego skorzystania z coachingu ze względu na wysoką skuteczność


86%

firm deklaruje, że zwróciły im się koszty coachingu


prawie co 5-ta firma deklaruje

50-krotny zwrot z inwestycji w coaching


w 77% poprawiają się relacje między pracownikami

o 67% wzrasta efektywność pracy zespołowej
do 61% wzrasta satysfakcja z wykonywanej pracy

coaching-biznesowy
life-coaching


Przy tradycyjnym szkoleniu efektywność rośnie o jedyne 22%,

po rozszerzeniu programu szkoleniowego oindywidualne sesje coachingowe

produktywność menedżerów wzrosła o 88%.


Coaching oraz programy szkoleniowo coachingowe powodują 4 krotny wzrost produktywności menedżerów w odniesieniu do zwykłych szkoleń

Czym jest coaching?

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

zsfdcghvb

Odkrywamy zasoby, dzięki którym osiągniesz najwyższą efektywność.

budowanie zespołu

każdy styl myślenia jest efektywniejszy

na innym etapie pracy zespołu

 

z nami poukładasz zespoły pracownicze

maksymalizując efekt naturalnych predyspozycji ludzi osiągając efekt synergii ich pracy

 

sprawna komunikacja

każdy styl myślenia charakteryzuje się odmiennym sposobem komunikacji,

ma inne priorytety oraz inaczej postrzega rzeczywistość

 

dzięki znajomości stylów myślenia komunikacja stanie się sprawniejsza

 rozwój własnego biznesu 

dobrze znać swoje mocne i słabe strony.

 

z nami będziesz pewien swoich działań,

a dzięki procesowi FRIS®

powiemy Ci o jakie style myślenia warto uzupełnić zespół

 

zbudujemy dla Ciebie efektywne zespoły pracownicze i wesprzemy w rekrutacji właściwych osób

 

 rozwój pracowników

rozwój pracowników najlepiej zacząć od sprawdzenia ich naturalnych predyspozycji i dopasowania zadań im powierzanych

rozwój zawodowy 

dobrze wiedzieć gdzie się zmierza znając swoje mocne i słabe strony,

bo z pracy też trzeba mieć frajdę

 

twój styl myślenia i działania to konkretnie predyspozycje zawodowe i kierunki rozwoju

 

powiemy Ci co jest zgodne

z Twoim wewnętrznym flow,

reszta zależy od Ciebie

 

rozwój osobisty

najlepiej zacząć od sprawdzenia swoich naturalnych predyspozycji i sposobów działania, co da wgląd we własne możliwości i ograniczenia

 Zastosowanie FRIS® 

styl-myślenia-FRIS

Jakie są korzyści z zastosowania narzędzia FRIS®?

 • Wykorzystasz swoje naturalne predyspozycje.
 • Odkryjesz jak inni postrzegają Ciebie i otrzymasz wskazówki jak skuteczniej się dogadywać.
 • Odkryjesz jak pracować w sposób, który jest dla Ciebie naturalny i najbardziej wydajny.
 • Będziesz jeszcze lepszy w tym, w czym już jesteś dobry i osiągniesz lepsze wyniki w swojej pracy.
 • Dowiesz się jak lepiej zespołowo rozwiązywać problemy.

 

Czy podczas sesji są stosowane inne narzędzia niż FRIS®?

 • Oczywiście, że tak.
 • Dbając o Twój rozwój nie możemy i nie chcemy się ograniczać tylko do jednego narzędzia gdyż ograniczyłoby to nam możliwe punkty widzenia.

 

Jaką formę mają sesje rozwoju?

 • Indywidualne Sesje Rozwoju prowadzone są na żywo "twarzą w twarz" lub w formie rozmowy telefonicznej lub w formie rozmowy video. Forma zawsze jest wybierana przez Klienta.
 • Grupowe Sesje Rozwoju są prowadzone zawsze na żywo, gdyż niezbędna jest interakcja z uczestnikami sesji.

 

Kto prowadzi sesje rozwojowe?

 • Zapewniając wysoką jakość usług sesje rozwojowe prowadzi Trener Biznesu posiadający ukończony specjalistyczny kurs na uczelni wyższej i/lub Trener Stylów Myślenia FRIS®. Jednak przede wszystkim  trener musi posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie menedżerskie wyższego szczebla.
 •  

Czym są sesje rozwoju?

 • Sesje rozwoju to spotkania indywidualne lub grupowe mające na celu poprawić Twoją efektywność w wybranym przez Ciebie obszarze zawodowym.
 • Jeżeli zamawiającym sesje jest Twój pracodawca, wtedy to on wybiera obszar zawodowy do rozwoju.

 

Jak wyglądają sesje rozwoju?

 • Sesje rozwojowe to ciągły proces doskonalenia trwający od 5 do 10 sesji.
 • Proces rozpoczyna się od sesji kontraktowej, będącej również pierwszą sesją.
 • Każda sesja toczy się wokół celu - zadania, którego zrealizowanie jest niezbędne do osiągnięcia celu procesu.
 • Harmonogram spotkań jest ustalany indywidualnie w zależności od postępów w realizacji (wdrażaniu) rozwiązań wypracowanych podczas sesji.
 • Standardowa indywidualna sesja rozwoju (ISR) lub grupowa sesja rozwoju (GSR) trwają ok. 60 minut.

Skąd pewność, że sesje przyniosą zamierzone efekty?

 • Stosowane narzędzia rozwojowe pozwolą Ci spojrzeć na sprawy z innego punktu. Takie podejście umożliwia zmianę postrzegania zagadnień co umożliwia wygenerowanie nowych rozwiązań lub standardów pracy.
 • Pierwsza sesja jest zawsze poprzedzona wypełnieniem kwestionariusza FRIS®. Kwestionariusz wypełnia się on-line co najmniej 4 dni przed sesją.
 • FRIS® jest narzędziem wspierającym rozwój pracowników i podnoszącym efektywność pracy indywidualnej oraz zespołów.
 • Opisuje kluczowe różnice w sposobach myślenia i działania ludzi, oraz wskazuje obszary największej efektywności osobistej i zawodowej. 

 

Czym jest styl myślenia i działania opisywany przez FRIS®?

 • 4 perspektywy poznawcze są modelem na którym opiera się FRIS®.
 • Perspektywy opisują styl myślenia i działania oraz wyjaśniają, jakim informacjom ludzie nadają największy priorytet.
 • Styl Myślenia objaśnia reakcje, będące najbardziej naturalnymi, spontanicznymi w nowych sytuacjach - jest trwały i niezmienny w ciągu życia.

 • Styl Działania uzupełnia Styl Myślenia o oddziaływanie pozostałych perspektyw - może ulegać zmianie w ciągu życia.

 • Połączenie Stylu Myślenia i Stylu Działania opisuje to, co dla Ciebie jest najbardziej naturalne oraz to, w jaki sposób możesz wykorzystać najskuteczniej swoje predyspozycje.

coaching zespołowy
coaching menedżerski

Busieness Partner

office@4y4f.com

y  o  u

future

4