Business Partner

y  o  u

future

4

DALEJ

INDYWIDUALNE SESJE ROZWOJOWE

 

Każdą organizację tworzą ludzie.
O skuteczności działania całej firmy często decydująca rolę odgrywają jednostki.
 
Jeśli zadbasz o swoich pracowników, oni zatroszczą się o klientów
 
 

Charakterystyka coachingu grupowego GSR

coaching zespołowy • coaching grupowy

 

stworzysz skuteczny zespół i zintegrujesz pracowników

zorientujesz działania pracowników na wspólny cel (istotny dla firmy)

zmotywujesz i podniesiesz kreatywność zespołu

usprawnisz funkcjonowanie zespołu pracowników

przeprowadzisz proces przebudowy zespołu pracowników

realizować plany efektywnymi zespołami pracowniczymi

 

Grupowe Sesje Rozwoju, inaczej coaching grupowy, jest rozwiązaniem dedykowanym dla zespołów pracowniczych to oferta dla firm, instytucji, organizacji i urzędów.

 

Sprawne funkcjonują zespołów pracowników przekłada się na realizację codziennych zadań w firmie, dużych i małych projektów a poprzez to na pozycję firmy na rynku. 

 

Grupowe Sesje Rozwoju (coaching zespołowy) zespołów pracowniczych proponowane przez nas to miks dwóch metod Points of You® oraz FRIS®.

 

Stosując efektywne i sprawdzone metody rozwojowe oraz wspierając się narzędziami określającymi styl myślenia i działania wg metodologii FRIS®, jesteśmy w stanie szybko i skutecznie podjąć skuteczne działania budujące efektywność Twoich zespołów.

Busieness Partner

office@4y4f.com

y  o  u

future

4