Business Partner

y  o  u

future

4

DALEJ

KONSULTING PRODUKCJI

 

Pomagamy usprawniać funkcjonowanie zakładów produkcyjnych poprzez usprawnienie procesów produkcyjnych oraz podniesienie jakości i wydajności pracy.
 
Działamy wielopłaszczyznowo zapewniając kompleksowe podejście do rozwoju Twojej organizacji.
 

DORADZTWO PRODUKCYJNE

w naszym wydaniu skupia się na obszarach

(re)Organizacja procesów

w firmie

Programy rozwojowe

pracowników

Grupowe sesje rozwojowe

GSR

Indywidualne sesje rozwojowe

ISR

Porządkowanie struktury organizacyjnej

Budowanie

zespołów

Identyfikacja odchyleń

kosztów produkcji

Optymalizacja procesów produkcyjnych

JAK DZIAŁAMY ?

Realizacja umowy - wdrożenie

To jest długo wyczekiwany etap, który przynosi nam najwięcej satysfakcji. To czas gdy będziemy wspierać Twoich pracowników w dążeniu do podniesienia efektywności zawodowej. To również czas naszego wzrostu bowiem napędza nas praca z ludźmi, to że możemy ich wspierać i obserwować jak wzrastają w doskonałości.

Podpisanie umowy

Zawsze podpisujemy umowę, która szczegółowo reguluje zakres zadań i usług na podstawie oferty. Umowa jest niezbędnym elementem partnerskiej współpracy gwarantującą zadowolenie obu stron ze świadczonych usług.

Złożenie oferty

Nasze oferty zawsze są szyte na miarę. Dla rozwiązań długofalowych i kompleksowych oferta zawsze zwiera opcję w postaci programu badań potrzeb indywidualnych pracowników, które aby uzyskać większa efektywność łączymy z potrzebami organizacji zlecającej.

Poznajmy się zanim przedstawimy ofertę

Zdecydowanie preferujmy spotkanie zapoznawcze połączone z rozeznaniem Twoich potrzeb konsultingowych. Zleży nam na jak najlepszym dopasowaniu naszej oferty do Twoich celów biznesowych aby przedstawić Ci ofertę na "szytą na miarę".

NASZE FILARY SUKCESU TO

PIĘĆ ZASAD ORGANIZACJI SAMOUCZĄCEJ

UCZENIE ZESPOŁOWE

MISTRZOSTWO OSOBISTE
MYŚLENIE MODELOWE
WSPÓLNA WIZJA
MYŚLENIE SYSTEMOWE
UCZENIE ZESPOŁOWE
MISTRZOSTWO OSOBISTE
MYŚLENIE MODELOWE
WSPÓLNA WIZJA
MYŚLENIE SYSTEMOWE

użyj przycisków

ODKRYJ

 

5

 

ZASAD

 

ORGANIZACJI SAMOUCZĄCEJ

W uczących się organizacjach dominuje praca zespołowa,

a nie poszczególnych jednostek.
Jeżeli zespół nie potrafi się uczyć, nie będzie też się uczyć organizacja.

 

Zatem zespołowe uczenie się jest procesem ukierunkowania zespołu

i rozwoju jego możliwości uzyskiwania wyników,

do których zmierzają jego członkowie.

Wiąże się to z koniecznością:
– połączenia potencjału wielu umysłów,

aby był on większy niż możliwości pojedynczego umysłu;


– współdziałania opartego na „zaufaniu operacyjnym” tj. każdy członek zespołu powinien być świadomy, że inni liczą na jego własne działania i odwrotnie;


– wspierania innych zespołów drogą przekazywania im swoich technik i umiejętności.

 
 

Mistrzostwo osobiste wykracza poza schemat pracownika,

który jeździ na szkolenia.

 

To więcej niż posiadane umiejętności.

Jest „dyscypliną ciągłego wyjaśniania i pogłębiania osobistej wizji przyszłości, koncentrowania energii,

kształtowania cierpliwości i obiektywnego obserwowania rzeczywistości…”.

To traktowanie życia jako działalności twórczej a przez to

przyjęcie twórczego,

a nie reaktywnego sposobu widzenia świata.
 

Modele myślowe to przede wszystkim nawyki i stereotypy powodujące,

że inaczej widzimy dany problem rano gdy jesteśmy w pracy,

a zupełnie inaczej do niego podchodzimy

znajdując się w domu czy pubie.

 

Nawyki w myśleniu, robieniu i osądzaniu nie są niczym złym,

gdyż jedynie pomagają efektywnie podejmować decyzje i pracować.

 

Stąd konieczność odkrywania modeli myślowych,

ich analiza i ocena, a następnie zmiana na doskonalsze.

 

Rozumienie świata i podejmowanie decyzji bazuje

na nieuświadomionych modelach mentalnych w podświadomości.

 

Dlatego odkrywanie naszych modeli myślowych,

testowanie ich ważności i udoskonalanie ich, jest kluczem do sukcesu w zmianie.

Wspólna wizja musi być tworzona przez każdego pracownika z osobna

(poczynając od najniższego szczebla).

 

Musi wynikać z jego przekonań,

opierać się na jego oczekiwaniach, wartościach i normach.

 

Wizja firmy nie powinna być narzucana odgórnie,

gdyż wtedy nie spełnia ona swojej funkcji, jest obca i wręcz demotywuje do pracy.

 

Wspólna wizja tworzy poczucie wspólnoty w organizacji,

sprawia, że ludzie identyfikują się ze swoją firmą,

przez co maksymalizują swoje wysiłki.

 

Pracownicy w stanie zaangażować się w cele długofalowe

i w wyjątkowy sposób zależy im na osiągnięciu sukcesu przez ich organizację.

 

Ludzie poczucie, że współtworzą firmę.

Myślenie systemowe stanowi dyscyplinę integrującą pozostałe.

 

Umożliwia ona zrozumienie najważniejszego aspektu uczącej się organizacji – zmiany sposobu myślenia.

Uczące się organizacje stale rozwijają swoje twórcze możliwości.

Nie dążą jedynie do przetrwania,

ale ciągle tworzą nowe rozwiązania w kreowaniu swojej przyszłości.

 

Sednem myślenia systemowego jest widzenie wielopłaszczyznowych,

wzajemnych relacji zamiast linearnych łańcuchów przyczynowo skutkowych

oraz widzenie procesów, a nie pojedynczych wydarzeń.

 

Organizacja myśląca systemowo zajmuje się poszukiwaniem przyczyny wywołującej interesujący lub niepokojący skutek.

Schemat myślenia systemowego organizacji to ciągłe następstwo:

przyczyna to skutek – skutek to przyczyna.

UCZENIE ZESPOŁOWE

MISTRZOSTWO OSOBISTE

MYŚLENIE MODELOWE

WSPÓLNA WIZJA

MYŚLENIE SYSTEMOWE

SKUTECZNY KONSULTING PRODUKCJI

 

Wielopłaszczyznowa optymalizacja procesów produkcyjnych jest działaniem wieloetapowym. 
 
Rozpoczyna się od rozpoznania sytuacji w firmie i opracowania propozycji działań - projekty optymalizacyjne, wdrożenia do monitorowania efektów i określenia standardów na przyszłość.
 
Porządkujemy strukturę organizacyjną, procedury i instrukcje, proces produkcyjny i usprawniamy komunikację wewnątrz organizacji.
 

WYRÓŻNIA NAS KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO ROZWOJU

SESJE ROZWOJOWE - COACHING

Efektywność sesji rozwojowych

Grupowe sesje rozwojowe GSR

Indywidualne sesje rozwojowe ISR

ISR to połączenie coachingu menedżerskiego z coachingiem życia (life coaching).

 

Podczas sesji skupiamy się głównie na realizacji celu, jaki został postawiony przed menedżerem starając się usunąć wszelkie bariery natury mentalnej jakie mogą się pojawić.

 

Stawiamy na efektywność osobistą menedżera, który organizując i nadzorując pracę zespołu jest kluczowym ogniwem w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

 

Jest to oferta dla świadomych menedżerów chcących sprawnie realizować zadania biznesowe firmy lub własne.

86%
firm deklaruje,
że zwróciły im się koszty coachingu
 

 

96%

osób chce wyraża chęć ponownego skorzystania z coachingu ze względu na wysoką skuteczność

 

o 67%

wzrasta efektywność pracy zespołowej


do 61%

wzrasta satysfakcja z pracy

GSR czyli coaching zespołów jest rozwiązaniem dedykowanym dla zespołów pracowniczych to oferta dla firm, instytucji, organizacji i urzędów.

 

W ISR stawiamy na efektywność zespołów, grup pracowników. Wszędzie gdzie działają złożone procesy niezbędne jest podnoszenie efektywności grupowej.

 

Stosując sprawdzone metody, wspierając się narzędziami określającymi naturalny styl myślenia i działania wg metodologii FRIS®, jesteśmy w stanie szybko i skutecznie podjąć efektywne działania budujące sprawność działania twoich Twoich zespołów.

dowiedz się więcej o GSR

dowiedz się więcej o ISR

Busieness Partner

office@4y4f.com

y  o  u

future

4